اعلام زمانبندی دقیق بخش مسابقه طراحی لباس آینده

زمانبندی هفته مد و تکنولوژی تهران

پیرو اعلام فراخوان جشنواره لباس آینده و فناوری در پوشیدنی ها زمانبندی بخش مسابقه رویداد به شرح زیر اعلام می شود:

  • انتشار فراخوان: 21 تیرماه
  • مهلت ارسال آثار مرحله اول: 21 تیر لغایت 31 مرداد 1400
  • داوری آثار مرحله اول: 3 و 4 شهریور 1400
  • اعلام نتایج برگزیدگان مرحله اول: 4 شهریور 1400
  • برگزاری نشست های تخصصی: به طور متناوب و بر اساس زمانبندی مندرج در سایت جشنواره مرداد و شهریور 1400
  • کارگاه های توجیهی تخصصی ویژه برگزیدگان مرحله اول: 6 لغایت 7 شهریور 1400
  • مهلت ارسال یک Look کامل: 4 لغایت 18 شهریور 1400
  • تاریخ برگزاری رویداد: 17 لغایت 22 مهر 1400
  • داوری آثار: 18 لغایت 23 مهر 1400
  • مراسم اختتامیه و اهدا جایزه: 29 مهر 1400

متقاضیان شرکت در رویداد باید توجه داشته باشند که در زمانبندی تعیین شده اقدام به ارسال آثار خود نمایند.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »