داوران بخش صنعت

امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

امین نوری،مدیر برند بهبود
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

محمدرضا همایونی،مدیر برند ه‌شانی
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

مهیار سیدیان،مدیر و بهناز احسن، مدیر طراحی برند کُرنُش
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

علی مروت جو،مدیر برند آیلار
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

مهدی فکری،مدیر برند شوکرز
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

مهدی محمودی، مدیر اپلیکیشن مُدلینک و موسسه خوش‌پوشان رادین
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

علیرضا عسگری،مدیر برند سیه نا
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

مهدی موسوی،مدیر برند زانیس
امین نوری،مدیر برند بهبود

داوران بخش صنعت

نادر اکبرچی،مدیر خانه مد پریاس