مراسم پایانی هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

مراسم پایانی هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

سیدعباس صالحی عصر در مراسم پایانی هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر صحبتهایی راجع به هویت و فشن داشت که در ادامه مطلب شرح آن را خواهید خواند:

مد و لباس علاوه بر اینکه از لحاظ پوششی و زیبایی شناختی مورد توجه است با مساله هویتی جامعه نیز در ارتباط است.  در بین اجزای هویتی جوامع، اجزای بصری بیش از همه در هویت یابی و هویت سازی موثر هستند و در میان اجزای بصری هویتی، معماری و لباس دو عنصر اصلی نمایه های هویتی جامعه محسوب می شوند. صالحی تصریح کرد: اگر لباس و مد را با نگاه هویتی شناسایی کنیم و هنر و معماری و لباس یک شهر را ببینیم می توان به هویت آن شهر پی برد و بر این اساس متوجه شد که آیا این شهر دارای اجزای هویتی پایدار و متحد است یا خیر. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: لباس هر جامعه از جمله ایران با این نگاه قابل تشخیص است که چه مقدار با تاریخ، هنر و زیبایی شناختی ایرانی تناسب دارد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: لباس از این جهت نیز دارای اهمیت است که با اقتصاد یک کشور پیوست قابل توجهی دارد. جامعه ای که غذا و پوشاک خود را از بیرون وارد کند وابسته است. صالحی ادامه داد: برای کشور ما شایسته نیست که نیازهای پوششی خود را از خارج از کشور وارد کنیم. وی در عین حال تصریح کرد: مد و لباس با نگاه هویتی و اقتصاد ملی و مقاومتی قابل توجه است و بر این اساس به مدها به هنجار گرا و هنجار ستیز تقسیم می شود. عضو کابینه دوازدهم گفت: مد هنجارگرا به تنوع می اندیشد اما هنجارهای اجتماعی را درنمی شکند. این نوع مد در مرزهای انعطاف، عرف، قانون و شرع عمل می کند که مقبول و ملزم زندگی بشری است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مد و لباس با هویت ما ارتباط دارد. هویت ایرانی اسلامی باید طوری باشد که در مدگرایی و لباس ما معنا و مفهوم خود را پیدا کند. این هویت به معنای دربرگیری دامنه جغرافیایی پروسعت و منبسط است که دارای مرز است و در آن تاریخ، رسوم، قومیت، رنگ و طرح با هویت می گنجد نه شلخته و به هم ریخته. وی در بخش دیگری از سخنان خود  با تاکید بر عنصر خلاقیت در حوزه مد و لباس اظهار کرد: مد و لباس دو عنصر انسانی اند نه سخت افزاری. بنابراین هر مقدار خلاقانه تر باشند موثر تر و نافذ تر خواهند بود. وی تصریح کرد: باید به ایده ها و مفاهیم خلاقانه در این بخش توجه کرد. برگزاری جشنواره هایی مانند مد و لباس نیز می تواند به کشف مفاهیم و ابتکارات نوگرایانه در این حوزه کمک کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: دولت ها نمی توانند اینگونه اتفاقات را سامان بدهند. جریان مد و لباس دو جریان اجتماعی هستند. وظیفه دولت ها در این میان تسهیل گری و مانع زدایی است. بنابراین مسیر مد و لباس باید در فضای اجتماعی در جریانخ باشد. صالحی در پایان تاکید کرد: حرکت مد و لباس در فضای اجتماعی زمانی شتاب می گیرد که در پشت آینه های شفاف قرار بگیرد و به دور از شائبه ها باشد.

 

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »