بیودیزاین کاربردی و خلق المان های بصری

بیودیزاین به علم استفاده از فرم‌های طبیعی در طراحی صنعتی و هنری گفته می‌شود. فرم‌های طبیعی که اغلب برگرفته از دنیای میکروسکوپی یا بیولوژیکی هستند. گذشته از اینها بیودیزاین در جاهای بسیاری کاربرد دارد. بررسی روشهای آینده پژوهی و همچنین بررسی تکنیکهای مختلف در طراحی بیونیکی، در جهت یافتن اصول علمی تر و منطقی تر، در طراحی کردن المانهای بصری نشان داده شده در مدیا، هدف اصلی این پژوهش بوده و این امر در راستای هرچه باورپذیرتر کردن فضای تصویری مدیا برای کمک به فضای روایتی آن است. از طرفی فرصت ایجاد شده در قالب فیلم، بازی، تصویرسازی و… در ژانر علمی تخیلی، اگر با اصول علمی و منطقی همراه باشد و تصویری درست و آینده پژوهانه به مخاطب منتقل کند، در اصل تبدیل به یک فضای آموزشی مفید شده است که می تواند تاثیرگذار در تصمیم گیری های امروز ما برای آینده باشد. از طرفی کل روند پژوهش از دیدگاه یک طراح صنعتی که خود کاملاً با فضای گرافیک کامپیوتری و کانسپت آشنا می باشد و علاقمندی و اولویت او، ژانر علمی تخیلی و همچنین مبحث بیونیک است، صورت پذیرفته است. روش تحقیق: روش تحیق بصورت کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی می باشد. از طرفی روش گرد آوری اطلاعات، بصورت کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی، بحث وگفتگو در تالارهای گفتگوی اینترنتی مخصوص متخصصین این حوزه و همچنین مصاحبه اینترنتی می باشد. نتیجه: با توجه به این پژوهش نتیجه گیری می شود، نقش طراحی صنعتی به عنوان واسطه بین امروز و آینده است و همچنین، پیش بینی و مسئولیت-پذیری، ابزارهایی هستند که طراحان صنعتی برای انجام این نقش، استفاده می کنند. مشاهده می شود که در طراحی المانهای بصری، هر سه تکنیک بیومیمیکری با توجه به محل استفاده المان موجود در این ژانر، بکار برده می شود و روش سناریونویسی و دلفی به عنوان مناسبترین روش آینده پژوهی در این ژانر کاربرد فراوانی دارد. کلید واژه ها: آینده پژوهی، بیونیک، ژانر علمی تخیلی، المانهای بصری، cg

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »