15 شهریور، 1400

مرسده حیدری: آینده به من نوید قدرت را می‌دهد

بررسی پتانسیل‌ها و نحوه نگرش بدان شاید از اجرای ایده اهمیت بیشتری داشته باشد.
13 اردیبهشت، 1400

خلاقیت نوآورانه و حل مشکلات مدرن

برای اشاره به  خلاقیت، از تعبیرِ ارزش (Value) نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، می‌گویند خلاقیت، کاری تازه یا نوآورانه است که ارزش (به معنای اقتصادی آن) نیز ایجاد کند.شاید به همین دلیل است که امروزه به خلاقیت توجه ویژه ای می شود.
12 اردیبهشت، 1400

شخص خلاق کیست؟

خلاقیت جهانی از رموز است. چون هر بار ایده ای جدید به وجود می آید. خلاقیت منشا مشخصی در ذهن ندارد که هر بار نیاز شد به سراغ آن برویم و از آن استفاده کنیم.
11 اردیبهشت، 1400

خلاقیت سلاحی برای متفاوت بودن

نوآوری نه تنها در سطح بنگاه، بلکه به شکلی فزاینده به عنوان رشد اقتصاد ملی اهمیت یافته است. بامول در کتاب اخیر خود گفته است: “تقریبا هر رشد اقتصادی که بعد از قرن هجدهم رخ داده به گونه ای در نوآوری ریشه دارد” نوآوری در حال تبدیل به یک مولفه کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی است.
11 اردیبهشت، 1400

خلاقیت در دنیای امروزه تا چه حد مهم است؟

سازمان ها برای بقا و رشد خود راهی جز منطبق کردن خود با تغییرات محیط پیرامون خود ندارند. موفقیت سازمان ها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. مزیت رقابتی می تواند ناشی از اندازه، مالکیت دارایی ها و مانند آنها نیز باشد.
11 اردیبهشت، 1400

و ویژگی های افراد خلاق

جریانی از علم و دانش و تجربیات میان آنها جاری شود که همین امر زمینه‌ساز نوآوری و خلاقیت خواهد بود.
10 اردیبهشت، 1400

خلاقیت و توانایی درک

گر شما از جمله افرادی هستید که دارای ایده‌های بسیار هستند اما آن‌ها را به‌ مرحله‌ی عمل نمی‌رسانند، باید بگوییم شما یک فرد کاملاً تخیلی و به‌ دور از خلاقیت هستید. می‌توانید در شبکه‌های مختلف اینترنتی به‌ دنبال خلاقیت‌های مختلفی بگردید که اکنون تبدیل به‌ یک کار بزرگ شده‌اند.
9 اردیبهشت، 1400

راهکار تضمینی برای شکوفایی خلاقیت

مدت زیادی است که در رابطه با خلاقیت و تفکر خلاق مطالعه دارم و هر راهی که برای خلاق شدن یاد بگیرم را روی خودم اجرا […]
9 اردیبهشت، 1400

خلاقیت ورزی به زبان ساده

جامعه، سنت و فرهنگ: مفاهیم متفاوتی هستند اما هر یک، رفتارها، ارزش ها و نگرش های خاصی را دیکته می کنند و خلاقیت هم نشات گرفته از این عناصر است.
27 فروردین، 1400

راهنمای کلی یک استارت آپ

شاید شناسایی یک مشکل در جامعه و طراحی یک محصول برای رفع آن، به معنای موفقیت و ایجاد درآمد نباشد ولی اگر ایده‌پردازی همراه با اجرای برنامه‌ریزی شده باشد، نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود. استارت‌آپ‌ها جولانگاهی برای همین ایده‌پردازی‌های برنامه‌ریزی شده اند.
برگزیدگان مرحله اول
Translate »