هنر آینده و آینده هنر با تمرکز بر هنر دیجیتال و هنر مولد

11 اسفند، 1399

نمایشگاه «رو به تهران من» و لباسهایی در قالب هنر مفهومی

نمایشگاه «رو به تهران من» لباسهایی در قالب هنر مفهومی معرفی کرد. لباسهایی عجیب متفاوت و متنوع که دیدن آنها خالی از لطف نیست.
11 اسفند، 1399

صنعت فشن و مد، فلسفه و اتفاقات تاثیرگذار بر آن

فشن و مد امروزی در زندگی تمام افراد تاثیر دارد. تقریبا هر انسان مدرن به نوعی از آن استفاده میکند و درباره آن نظری دارد. فشن تبدیل به صنعت بزرگی شده است که اصول و فلسفه خودش را دارد و در سبکها و زیرشاخه های بسیار متفاوت خودش را نمایان میکند.
9 اسفند، 1399

جشنواره مد و لباس فجر

جشنواره لباس فجر چندین دوره برگزار شده و دنبال کنندگانی دارد. مقاله گزارش خبرگزاری تنسیم درباره لباس فجر را بررسی میکند.
8 اسفند، 1399

سخنان خاتون شهبازی در جشنواره مد و لباس اینترنتی ایران  سال 99 

«خاتون شهبازی»  دبیر سومین دوره جشنواره مد و لباس اینترنتی ایران سخنانی باب فرهنگ و هنر ایران زد که به شرح زیرست.
8 اسفند، 1399

هنر آرنووُ و دنیای فشن

آرنووُ زیرشاخه پرباری از هنرهای زیباست. اواخر قرن نوزدهم میلادی ظهور کرد و در هنرهای کاربردی، معماری و به ویژه در هنرهای تزئینی تاثیرات عمیقی گذاشت.
8 اسفند، 1399

هنر مفهومی چیست و چه بازتابی در دنیای هنر داشته است؟

جوزف بویس هنرمند مفهوم گرای آلمانی جزو متفاوت ترین و تاثیرگذارترین معاصرست و تاثیری عمیق بر هنر مدرن داشته است. مقاله تاثیرات هنر مفهومی بر دنیای هنر و بخصوص فشن را بررسی میکند.
7 اسفند، 1399

استفاده از هنر در دنیای فشن

برنامه " گفت و گوی فرهنگی " ، برنامه ای رادیویی است که از شبکه رادیویی گفت و گو پخش میشود. این برنامه با موضوع تاثیر شبکه های اجتماعی بر حوزه مد و لباس و با حضور عرفان اسکمایی کارشناس هنری و برنامه ریز حوزه مد و لباس گفت و گویی داشتند که نقل آن خالی از لطف نیست.
7 اسفند، 1399

اثرگذاری فرهنگ و هنر ایرانی در فشن دنیا

هنر ایرانی مقوله مهمی است که منبع الهام بسیاری برندها و هنرمندان خارجی بوده است ولی داخل ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هنر و فرهنگ ایران پتانسیلهای زیادی دارد که مقاله به آنها میپردازد.
7 اسفند، 1399

هنر مفهومی و مد

مقاله به بررسی هنر مفهومی و ارتباط تنگاتنگش با مدوفشن میپردازد. هنرمندان بسیاری همچون جوزف بویس هنر مفهومی را تثبیت کردند. تاثیر هنر مفهومی سالهاست فضای هنر مدرن را متحول کرده است.
6 اسفند، 1399

آیا واقعا هنر ایرانی در دام «صنعت مد» و «مدگرایی» افتاده است؟

هنر ایران متاثر از عوامل بسیاری بوده و دوران عجیبی را طی میکند. سعید فلاح فر صحبتهایی درباره جریانات حال حوزه هنر گفته است.
Translate »