خلاقیت هنر انسلم کِفِر

استعداد، ابتکار و خلق کردن به صورت بالقوه در هر فردی و در هر سنی وجود دارد. این عناصر انسانی اغلب منجر به امری به نام “خلاقیت” می‌شوند. خلاقیت را می توان این گونه تعریف کرد : دست یابی به ایده های نو با هدف حل مشکلات با صحیح ترین راه حل و روش! به گونه ای که  هر نوع تلاش و کوششی در زمینه اصلاح، کوتاه سازی ، بهینه سازی اقتصادی و … را که موجب بهبود و بهتر شدن فعالیتی از روش جدید می گردد ، می توان یک نوع به کارگیری خلاقیت نامید. علاوه بر این با استفاده از نیروی ذهن و قوای جسمانی در پرداختن به انبوه تصورات ، رفتارها  و در نتیجه بازدهی هایتان در واقع اقدام به ایجاد خلاقیت شده است.  اما “خلاقیت چیست” و خصوصیات افراد خلاق چیست ، مسئله ای است که ما به پرداخته ایم، با ما همراه شوید. لازم به ذکر است که مفهوم نو که در تعریف بالا از خلاقیت به آن اشاره کردیم،  شاید یک ایده یا راه حل برای دیگران جدید نباشد ولی برای فرد خلاق ایده پرداز  یک ایده تازه باشد.  بنابراین خلاقیت و اقدام به انجام راه حل های نو  به خود فرد مربوط بوده و برای او مهم است نه نسبت به نظر دیگران و تجربیات آن ها. در برداشتی دیگر از خلاقیت چیست می توان به این مسئله اشاره داشت که تمامی انسان ها با توجه به تفاوت های فردی شان دارای خلاقیت  و نوآوری هستند و نباید خلاقیت و خلاق بودن را تنها متخص افراد تیزهوش و با استعداد دانست. هم چنین خلاقیت در هر کاری و هر چیزی می تواند اجرا  و به کار برده شود. پس مهم ترین اقدام شما شکوفا کردن استعداد ها و توانایی هایتان است.   خداوند به همه انسان ها توانایی عطا کرده و هر کسی می تواند به روش و طریقی ایده های خلاق را در جامعه برای خدمت به مردم عملی کند. به کارگیری خلاقیت قدمی برای ظهور ذوق و استعداد ها است. پیش از این که بخواهید فردی خلاق شوید بایستی به خودآگاهی رسیده باشید تا بتوانید مهارت های لازم را کسب نمایید. راه های دست یابی به خلاقیت چیست؟ خلاقیت را می توان در راه ها و کارهای مختلفی عملی کرد. اما چگونه می توان به دیدی خلاقانه دست یافت؟ اگر می خواهید فردی خلاق شوید بایستی دیدتان به زندگی را مثبت  کنید و نگرشی تازه در پیش بگیرید.  برای مثال یک شخص خلاق چیزهای موجود در اطرافش را از یک منظر غیر معمولی و تازه می بیند  به طوری که دیگران نمی توانند آن را ببینند. در پی این نگرش نیز می تواند راهکارهای تازه و فوق العاده ای ارائه بدهد و در  کارش حرفه ای شود. پس اگر بخواهیم سوال خلاقیت چیست را  به طور کلی و به صورت جمع بندی پاسخ دهیم، بایستی بگوییم که  مفهوم و معنای خلاقیت دارای توافق عمومی نیست . پس می شود خلاقیت را تولید راهکار، اندیشه و مفهوم های غیر معمول   گفت که از مشاهده و الهام گیری و مشابه سازی به دست می آید. البته تمامی ایده های خلاق به طور همیشه موفق آمیز یا دارای نتیجه مثبت نیست.

یک فرد خلاق چه خصوصیاتی دارد؟ همیشه آگاه و هوشیار یک فرد خلاق نسبت به مسائل ، شرایط و موقعیت های اطراف خود دیدگاهی متفاوت دارد. به گونه ای که شاید دیگران از خیلی چیز ها غافل باشند، ولی او توانایی ارائه فکر و نظر تازه ای را دارد. همیشه تلاش گر یک شخص خلاق همیشه در حال تلاش و کوشش و هم چنین اندیشه کردن است. بها دادن به تجربیات خود یک فرد خلاق مانند افراد معمولی به گذشته اش نگاه نمی کند و همیشه از تجارب  شکست ها و موفقیت هایش درس می گیرد و به علت آن ها می نگرد. اهمیت به آرامش و تفکر چنین اشخاصی برای تفکر در آرامش اهمیت و ارزش بالایی قائلند و این فرصت را برای خود استراحت می دانند.

عدم رضایت به وضعیت فعلی معمولا افراد خلاق به شرایط فعلی شان رضایت نمی دهند و همیشه به فکر بهتر شدن هستند. به همین خاطر به هر پدیده و اشیا و اتفاق پیرامونشان از یک دیدگاه متفاوت نگاه می کنند. کنجکاو و پرسشگر اشخاصی که بیش تر کارهایشان دارای خلاقیت است، با دیدی کنجکاوانه و پرسش گرانه به اطراف خود می نگرند. برای همین در مورد اتفاقات پیرامونشان همیشه پرسش مطرح می کنند و به دنبال جواب می گردند. ارائه دهنده ایده افرادی که می خواهند خلاقیت داشته باشند، باید بتوانند بهترین راه حل ها با زمان و شرایط مالی کم را  ارائه دهند.

 

 

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »