سوسک جاسوس

متخصصان کالينينگراد از دانشگاه فدرال بالتيک به نام « کانت» شش ماه را صرف ساخت اين روبات کردند.

محققان روسیه یک روبات میکروسکوپی به اندازه حشره کوچک را طراحی کردند. محققان، سوسک را برای این آزمایش بی نظیر انتخاب کردند.
به نقل از اسپوتنیک، متخصصان کالینینگراد از دانشگاه فدرال بالتیک به نام « کانت» شش ماه را صرف ساخت این روبات کردند.
طول روبات — سوسک ۱۰ سانتیمتر است که می تواند با سرعت تا ۳۰ سانتیمتر در ثانیه حرکت کند.به گفته ماکسیم پاتروشف رئیس انستیتوی شیمی — بیولوژی دانشگاه فدرال بالتیک از سایبورگ می توان در اهداف جاسوسی استفاده کرد.
این سوسک می تواند ۱۰ گرم بشکل دوربین ویدئویی مینیاتوری را بر خود حمل کند.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »