22 آذر، 1399

تاریخچه ابزارهای تکنولوژیک حوزه ورزش و سلامت

ابزارهایی که فعالیت های ورزشی ما را ثبت و تحلیل می کنند این روزها بیش از هر زمان دیگری کارایی پیدا کرده اند و هر روز هم باهوش تر می شوند. از قدم شمارهای ساده مکانیکی گرفته تا دستگاه های فوق هوشمندی که GPS و شتاب سنج در خود دارند تا کوچک ترین فعالیت ها را ضبط کنند، همه اثبات می کنند که بخش ابزارهای پوشیدنی پیشرفت کرده است
Translate »