29 دی، 1399

بازار فناوری های پوشیدنی به 64 میلیارد دلار می رسد

به گزارش مؤسسه گلوبال دیتا بازار فناوری های پوشیدنی در سال 2024 با رشد بیش از 137 درصدی نسبت به سال 2019 به حدود 64 میلیارد دلار خواهد رسید.مؤسسه گلوبال دیتا در گزارشی پیش بینی کرد که بازار فناوری های پوشیدنی از حدود 27 میلیارد دلار در سال 2019 به رقم 64 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش خواهد یافت.
Translate »