19 اسفند، 1399

شیوع ویروس کرونا و برگزاری مجازی نمایشگاه هنر دیجیتال دامغان

ویروس کرونا ، به معضلی بدل شده که تقریبا تمام مسائل زندگی روزمره را مختل کرده است. اما حتی کرونا هم نتوانسته جلوی برگزاری جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم در دانشگاه دامغان شود.
18 اسفند، 1399

آسیب‌های اجتماعی در هنر دیجیتال

نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال برگزار شد و به آسیبهای اجتماعی در فضای هنر دیجیتال پرداخته شد.
Translate »