25 اسفند، 1399

موزه موری توکیو ، اولین موزه هنر دیجیتال دنیا

موزه موری توکیو یا همان The Mori Building Digital Art Museum: Borderless teamLab، موزه ای است، که تخصصی به هنر دیجیتال اختصاص دارد. در مطالب گذشته راجع به آن صحبت کوتاهی کردیم ولی امروز قصد داریم این دنیای شگفت انگیز هنر و تکنولوژی را خیلی دقیق تر بررسی کنیم.
21 اسفند، 1399

هر آنچه در هشتمین دوره تادااکس گذشت

جشنواره سالانه تادااکس ، نمایشگاهی است راجع به هنر دیجیتال که در گالری محسن و با حضور تعداد کثیری شرکت کننده داخلی و خارجی برگزار میشود.
Translate »