18 اسفند، 1399

آسیب‌های اجتماعی در هنر دیجیتال

نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال برگزار شد و به آسیبهای اجتماعی در فضای هنر دیجیتال پرداخته شد.
Translate »