9 بهمن، 1399

حفظ حریم خصوصی با عرضه جدید ترین فناوری های پوشیدنی

بااین‌حال افراد همچنان در استفاده از فناوری‌های واقعیت افزوده شک دارند و بر این باورند که حریم خصوصی آن‌ها ممکن است با انجام این کار خدشه‌دار شود. البته فیس‌بوک در مقاله خود که در پاسخ به این نگرانی‌ها ارائه کرده است اعلام کرده که تمامی جوانب حفظ حریم خصوصی را در نظر دارد. برای مثال هویت افراد با مات کردن تصویر آن‌ها مشخص نخواهد شد،
Translate »