27 آذر، 1399

استفاده از انگشتان در دنیای واقعیت مجازی

از این به بعد کاربران قادر خواهند بود با استفاده از دستکش های Manus VR اتفاقات درون دنیای واقعیت مجازی را از طریق دست و انگشتان خود کنترل کنند.پیش فروش این محصول که با بهره گیری از تکنولوژی تشخیص موقعیت Lighthouse، با عینک Vive شرکت HTC سازگاری کامل دارد
Translate »