10 آذر، 1399

فناوری پوشیدنی که برای حیوانات هم میشه

فناوری پوشیدنی برای حیوانات هم کاربرد داره و به این صورته که نشون میده کجا هستن و چیکار می کنن و وضعیت پزشکی شونو نشون میده و هوای مناسب اتاق رو نشون میده و چراغ هایی روی اون هست برای پیاده روی توی شب و اگه از حیوان هم فاصله بگیریم هم موقعیتشو نشون میده.
Translate »