3 دی، 1399

سنجش آلودگی هوا با فناوری پوشیدنی

شرکت Plum Labs فناوری پوشیدنی کوچکی همراه برنامه موبایل آن در نمایشگاه CES عرضه کرده است که می تواند کیفیت هوای تنفسی کاربر را بسنجد.
Translate »