26 بهمن، 1399

ما چگونه مثل یک سایبورگ زندگی می‌کنیم؟

زندگی روزمره ما از گذشته تاکنون، فصل مشترک حوزه‌­های مختلف اجتماعی بوده ­است، به عبارتی دقیق­‌تر؛ هر عملی که از ما سر می­زند، شکل‌دهنده ما و انتخاب‌­های بعدی­مان در فرآیند زندگی است و آن عمل برآیند حوزه­‌های مختلف است. بنابراین، بیراه نیست که بگوییم ما انسان­‌ها همیشه یک زندگی چندساحتی (هیبریدی) داشته‌ایم.
22 بهمن، 1399

زندگی انسانی یک ماشین

انسان هر چقدر از خودش تمجید کرده و سعی در ایجاد تمایز بین خودش و دیگر اشکال زندگی داشته باشد این که حیوان ناطق، حیوان سناریونویس یا حیوان خردورز است و چنین و چنان، باز فراموش می‌ کند که موجودی محدود به لحظه است. محدود به لحظه است چون نیاز‌های شدید سیستم اجتماعی ماشینی که او را بر می‌ انگیزد، تأکید می‌ کنند که وقت پول است.
21 بهمن، 1399

سایبورگ چیه؟

کلمه سایبورگ مخفف کلمات سایبرنتیک و ارگانیسم است سایبرنتیک علم ارتباط ماشین با انسان است. این کلمه در دهه ۱۹۴۰ توسط نوربرت وینر به کار رفت. او و دانشمندان همکارش عقیده داشتند، در جامعه و در کارهایی که به صورت مکانیکی انجام می شود، ماشین باید جای انسان را بگیرد و انسان ها باید به کارهایی بپردازند که نیاز به خلاقیت و تفکر دارد.
17 بهمن، 1399

سایبورگی‌شدن شهرها

سایبورگ‌ها  موجوداتی پست‌مدرن هستند که در اثر پیوند بین انسان و ماشین  پدید آمده‌اند. در این موجودات مرز بین انسان و ماشین از هم فرومی‌پاشد و تمییز بین آن دو ناممکن می‌شود . با دیجیتالی شدن زندگی انسان مدرن ، زندگی‌ها به تدریج به سمت سایبورگی‌شدن پیش‌می‌روند و یکی از نتایج این امر ظهور شهرهای سایبورگی است که در آن وابستگی انسان به تکنولوژی و کامپیوتر شدیدتر شده است.
Translate »