30 اسفند، 1399

نگاهی گذرا به مدگرایی ایرانی

شبکه‌های اجتماعی بستری را فراهم کرده‌اند که به ناگاه دنیای ارتباطات و استفاده از آن برای همه ساده‌تر شده است. این رسانه‌ها نقش مهمی در تبلیغات حوزه‌های متفاوت از‌جمله صنعت‌مد‌ دارند.
10 اسفند، 1399

سخنان مراد فرهادپور در باب مد و فلسفه

مراد فرهادپور نویسنده و خبرنگار شناخته شده ایرانی است. فرهادپور مطلبی درباره مد و فلسفه در روزنامه اعتماد منتشر کرده است. مقاله سخنان فرهادپور را نقل میکند
Translate »