21 آذر، 1399

فناوری های پوشیدنی؛ ظرفیتی غیرقابل انکار

یک بیمار قطع نخاعی بتواند کلیه ی فعالیت های روزانه اش را تنها از طریق امواج مغزی کنترل کند؛ خواب آلودگی شما پشت فرمان اتومبیل تان به اطلاع همسر، همراهتان در اتومبیل و یکی از نزدیکانتان برسد؛ تصور کنید احتیاج به ابزاری دارید که تاکنون نیافته اید و حین عبور از خیابانی تازه عینکتان به شما اطلاع دهد که فروشگاهی در این نزدیکی ابزار مورد نظرتان را دارد.
Translate »