25 آذر، 1399

کفش های خودبند هایپر آداپ

کفش های هایپرآداپت 1 زمانیکه پوشیده می شوند بصورت خودکار دور پای شما محکم می شوند ؛ در حالیکه انتظار کفش نایکی مگ را می کشیم کفشی به سبک و سیاق کفش های قهرمان فیلم بازگشت به آینده
Translate »