10 بهمن، 1399

یک ایرانی لباس فضایی جدید ناسا را طراحی کرد

نیکی اشعری، مهندس ایرانی دانشگاه کالیفرنیا لباس جدیدی را برای فضانوردان ناسا طراحی کرده است که می تواند آن ها را در مقابل فشارهای منفی مربوط به بی وزنی محافظت کند.
Translate »