10 اسفند، 1399

فلسفه مد و مدگرایی

مدگرایی مقوله پیچیده ای است که اغلب با غربگرایی و غربزدگی اشتباه گرفته میشود. اسلام و فرهنگ ایرانی مد را به ذات بد نمیداند بلکه همیشه درصدد است راهکاری درست برای مدگرایی سالم پیدا کند.
Translate »