29 اسفند، 1399

اتفاقاتی مدرن به نام مدگرایی

جامعه ایرانی خواستگاهی سنتی-مذهبی دارد. این جنبه سنتی-مذهبی از دید جامعه‌شناسی و فلسفه از دریچه متفاوتی به دنیا نگاه می‌کند که تمام زندگی روزمره تحت‌الشعاع آن قرار ‌میگیرد. یکی‌از‌این مقوله‌ها مد است.
29 اسفند، 1399

حمایت از مد و لباس اسلامی

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حجت‎ الاسلام ابوالفضل عامری در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی استان گلستان اظهاراتی داشتند که به شرح  زیرست
14 اسفند، 1399

هویت مدگراییِ فرهنگی

آیا مدگرایی امری پسندیده است ؟ سنت و فرهنگ ایرانی مدگرایی را میپذیرد؟ دیدگاه اسلام در این باره چیست؟ اینها سوالاتی هستند که جواب آنها برای بسیاری از مردم به گره ای ناگشودنی بدل شده است.
برگزیدگان مرحله اول
Translate »