3 فروردین، 1400

چرخه مد و ترند در کشور

تامین پوشاک و در وهله بعدی فشن و مد ، از اصلی‌ترین نیازهای انسانی هستند. نیازی که طی دهه‌های اخیر صنعتی بزرگ بوجود آورده است و تاثیرات عمیقی در جامعه گذاشته و می‌گذارد.
28 اسفند، 1399

مدگرایی تا چه حد بر جامعه تاثیرگذار است ؟

به اعتقاد بسیاری اندیشمندان و فلاسفه مد و فشن نمایانگر وضعیت فرهنگی و میزان پیشرفن یک جامعه است. هرچند هرگوشه دنیا نوعی پوشش مخصوص خود دارد ولی چند سالی‌ است که روند استفاده پوشیدنی‌ها در جهان تفاوتی عمده پیدا کرده است.
14 اسفند، 1399

هویت مدگراییِ فرهنگی

آیا مدگرایی امری پسندیده است ؟ سنت و فرهنگ ایرانی مدگرایی را میپذیرد؟ دیدگاه اسلام در این باره چیست؟ اینها سوالاتی هستند که جواب آنها برای بسیاری از مردم به گره ای ناگشودنی بدل شده است.
Translate »