2 فروردین، 1400

جامعه اسلامی و مدگرایی

مد و مدگرایی در جامعه اسلامی-ایرانی پیچیدگی خاصی دارد. اسلوب فرهنگ کشورمان با بسیاری از المان‌های موجود در دنیای فشن مغایرت داشته و سوالاتی اساسی بوجود می‌آورند که تجزیه‌وتحلیل آن به مساله‌ای بغرنج تبدیل شده است. 
11 اسفند، 1399

مد و مدگرایی از دیدگاه اسلامی

ذهن افراد مدگرای سنتی و بخصوص مذهبی به سوالی همیشگی مشغول است : " آیا مدگرایی اخلاقی است؟" سعی داریم سوال این افراد را پاسخ دهیم.
Translate »