5 دی، 1399

مد هوشمند در برلین

تازه ترین هفته مُد برلین، در نمایشگاهی از مُدِ تلفیقی با عنوانِ «مُد هوشمند» به ارائه طرحهایی خیالی از پوشاک و کالاهای زندگی روزمره پرداخت. هدفِ این نمایشگاه ترویج و ارائه مُدهای هوشمندانه ای است که مورد نیاز، کاربردی و با دوام باشند.
Translate »