25 اسفند، 1399

موزه موری توکیو ، اولین موزه هنر دیجیتال دنیا

موزه موری توکیو یا همان The Mori Building Digital Art Museum: Borderless teamLab، موزه ای است، که تخصصی به هنر دیجیتال اختصاص دارد. در مطالب گذشته راجع به آن صحبت کوتاهی کردیم ولی امروز قصد داریم این دنیای شگفت انگیز هنر و تکنولوژی را خیلی دقیق تر بررسی کنیم.
21 اسفند، 1399

موزه‌ هنر دیجیتال توکیو

موزه‌ هنر دیجیتالی موری بیلدینگ (MORI Building Digital Art Museum) یا همان موزه‌ هنر دیجیتال توکیو، یکی از زیباترین و به روزترین کانونهای هنر دیجیتال ژاپن و جهان است.
Translate »