30 دی، 1399

نانو حسگری قابل پوشیدن به منظور رصد سلامت

پلتفورمی که این استارتاپ ارائه کرده است مربوط به حسگری نانوچاپ به کمک فناوری جوهرافشان است. نانوبیوفب برای حل چالش‌های توسعه و تولید نانومواد پیشرفته به منظور استفاده در بخش حسگری و تجهیزات قابل پوشیدن فعالیت می‌کند، تجهیزات برای استفاده در دستگاه‌های نظارت پزشکی و بهداشتی تولید می‌شوند.
Translate »