6 شهریور، 1400
نشست تخصصی جشنواره لباس آینده و فناوری در پوشیدنی ها

برگزاری نشست تخصصی ویژه برگزیدگان مرحله اول

اولین نشست تخصصی ویژه برگزیدگان مرحله اول بخش مسابقه لباس آینده برگزار شد.
برگزیدگان مرحله اول
Translate »