26 اسفند، 1399

پتانسیل هنر دیجیتال در کارآفرینی

هنرهای دیجیتال به ذات توانایی بسیاری در اشتغال زایی داشته و دارند. این سبک نوظهور از هنر مدرن به دلیل نیاز مبرم به تکنولوژی ، پشتیبانی تکنیکی ، آموزش مستمر و ... عرصه گسترده ای برای کارآفرینان کشور فراهم میسازد.
25 اسفند، 1399

دوره تخصصی هنر دیجیتال در خانه هنرمندان

دیجیتال آرت یا هنر دیجیتال یکی از سبکهای شناخته شده هنر مدرن است که آموزش تکنیکی و منظم نقش مهمی را برای هنرمندان تازه وارد در این حوزه ایفا میکند. در کشور عزیزمان هم کارگاهها و وورکشاپ های بسیاری در این راستا برگزار شده است. 
24 اسفند، 1399

واژه “هنر دیجیتال” به چه چیزی اطلاق میشود؟

در پی ارائه تعاریف متفاوت و معرفی کردن هنرمندان هنر دیجیتال، امروز سراغ اظهارات دکتر جلیل اولیا درباره دیجیتال آرت رفته ایم.
23 اسفند، 1399

بررسی انواع هنر دیجیتال

دیجیتال آرت یا همان هنر دیجیتال در زمینه ها و استایل های متفاوتی به کار میرود و بسته به نیاز و علاقه هنرمندان در سالهای اخیر تغییرات بنیادین بسیاری کرده است .
22 اسفند، 1399

آشنایی با نقاشی دیجیتال!

دنیای هنر شکلهای گوناگونی به خود میگیرد و همواره تغییرات بی پایانی را تجربه میکند. چند دهه است که شاخه ای جدید و بسیار متفاوت از هنر ظهور کرده است که هنر دیجیتال نام دارد
Translate »