6 اسفند، 1399

آشتی سبک فوویسم و فشن

سبک های هنری یکی از اصلی ترین بخش هایی هستند که هنرمندان حوزه مد و فشن در تمام ادوار تاریخ از آنها الهام گرفته اند. یکی از این جریانات هنری که تاثیرات جالبی بر روی این صنعت گذاشته است ، سبک فوویسم است که به مکتبی از هنرمندان فرانسوی در اوایل قرن بیستم تعلق دارد که عمر کوتاه آن از 1904 تا 1910 بیشتر طول نکشید.
Translate »