16 مرداد، 1400
زمانبندی هفته مد و تکنولوژی تهران

اعلام زمانبندی دقیق بخش مسابقه طراحی لباس آینده

زمانبندی دقیق تاریخ ارسال آثار و داوری آثار هفته مد و تکنولوژی تهران اعلام شد.
برگزیدگان مرحله اول
Translate »