15 شهریور، 1400
هفته مد و تکنولوژی تهران

تمدید زمان تحویل بارت

مهلت نهایی تحویل آثار دوخته شده تا ساعت ۱۷:۰۰ روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.
برگزیدگان مرحله اول
Translate »