22 اسفند، 1399

هنر دیجیتال چیست؟

هنر دیجیتال واژه ای ایست که قطعا بارها آن را شنیده اید و به احتمال زیاد نمونه های بسیاری از آن را در صنعت سینما ، بازی های رایانه ای و ... دیده اید. اما اگر به دنبال تعریفی دقیق از آن هستید با ما همراه باشید.
21 اسفند، 1399

هر آنچه در هشتمین دوره تادااکس گذشت

جشنواره سالانه تادااکس ، نمایشگاهی است راجع به هنر دیجیتال که در گالری محسن و با حضور تعداد کثیری شرکت کننده داخلی و خارجی برگزار میشود.
12 اسفند، 1399

فلسفه استفاده از هنر مفهومی در دنیای فشن

هنر مفهومی و دنیای فشن ارتباط جدانشدنی پیدا کرده اند. سالهای اخیر، به طور گسترده ای شاهد اوج گرفتن هرچه بیشتر این ارتباط بوده ایم. دنیای مد امروزی درصدد است فشن پایدار ، فشن سبز و هنر مفهومی را منبع الهامش قرار دهد.
11 اسفند، 1399

نمایشگاه «رو به تهران من» و لباسهایی در قالب هنر مفهومی

نمایشگاه «رو به تهران من» لباسهایی در قالب هنر مفهومی معرفی کرد. لباسهایی عجیب متفاوت و متنوع که دیدن آنها خالی از لطف نیست.
11 اسفند، 1399

صنعت فشن و مد، فلسفه و اتفاقات تاثیرگذار بر آن

فشن و مد امروزی در زندگی تمام افراد تاثیر دارد. تقریبا هر انسان مدرن به نوعی از آن استفاده میکند و درباره آن نظری دارد. فشن تبدیل به صنعت بزرگی شده است که اصول و فلسفه خودش را دارد و در سبکها و زیرشاخه های بسیار متفاوت خودش را نمایان میکند.
7 اسفند، 1399

هنر مفهومی و مد

مقاله به بررسی هنر مفهومی و ارتباط تنگاتنگش با مدوفشن میپردازد. هنرمندان بسیاری همچون جوزف بویس هنر مفهومی را تثبیت کردند. تاثیر هنر مفهومی سالهاست فضای هنر مدرن را متحول کرده است.
Translate »