18 اسفند، 1399

چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی-ایرانی در استان گلستان

چهارمین جشنواره مد و لباس اسلامی-ایرانی در استان گلستان برگزار شد و در خلال آن معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اظهاراتی داشت که در ادامه آنها را مرور میکنیم.
17 اسفند، 1399

هویت و مد از دید عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

هویت و مد در تقابل و تعامل پیچیده ای قرار گرفته اند که از کورترین گره های جامعه امروز کشورمان را شکل داده است. مشکلی که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.
13 اسفند، 1399

هویت بخشی به خانه مد و لباس های ایرانی

همه انسان ها علاوه برغذاوآب به پوشاک و مسکن نیازی لاینفک دارند. همین مساله فشن و مد را شکل داده است.  صنعت مهمی که بخشی عمده از اقتصاد مدرن را تشکیل میدهد.
Translate »