30 آذر، 1399

ژاکت دیجیتالی

لباس‌های تکنولوژیک حالا کم کم به زمین رقابت بین شرکت‌ها تبدیل شده و پس از معرفی Tec Jacket 2.0 که عنوان تکنولوژیک‌ترین ژاکت دنیا را از آن خود کرده بود حالا نوبت به یک ژآکت تکنولوژی جدید رسیده است. ژاکت جدید PowearIN نام دارد قابل توجهی هم برای حمل و هم اتصال دستگاه‌های دیجیتالی در شرایط آب و هوای نامساعد را دارد.
Translate »