22 آذر، 1399

همه کاربردهای فناوری‌های پوشیدنی

، تکنولوژی جدیدی با عنوان "ابزارهای پوشیدنی"Wearable Tech" وارد بازار فناوری شده تا کاربران را پیش از پیش مجذوب کند. پیش بینی می شود فروش محصولات پوشیدنی تا 4 سال آینده به رقمی بیش از 1.8 میلیارد دلار دست پیدا کند.
Translate »