29 آذر، 1399

از گجت فناوری چه می دانید

امروزه به وسایل، تجهیزات مکانیکی و غالباً الکترونیکی که برای انجام کارهای خاصی اختراع شده اند، گجت گفته می‌شود. به عبارت دیگر گجتها در زمان اختراع خود نسبت به ابزارهای تکنولوژیک دیگر کمی غیرعادی تر بوده و نبوغ خاصی در طراحی آنها بکار رفته است.
Translate »