تیم ما
دسترسی سریع

درباره ما

هفته مُد و تکنولوژی تهران

بخش لباس آینده

اگر تصورات ما در گذشته، امروز ما را ساخته است، همین موضوع در خصوص آینده لباس و سبک پوشش امروز نیز صادق است، پس می‫‌توانیم با ایجاد تصویری از لباسِ آینده و آینده لباس، تا حدود زیادی جهت‫‌گیری‫‌های آتی لباس و سبک پوشش را سودِهی کنیم.
 
تصور ما از "لباس آینده" لباسی است که خصوصیات "مُدااُم" داشته باشد. با اینحال این تصور ما سبب نمی‌‫شود تا به دیگر ایده‌‫هایِ نو توجهی نکنیم، به همین دلیل جشنواره آماده گفتگو بر اساس "مُدارا" برای بهبود این مفهوم بوده و پذیرای هر ایده‫‌ی بهتر است. اما برای آنکه محوری برای شروع وجود داشته باشد از نظر ما آینده:
"شرایط متصوری است که هنوز نیامده و جهت‌گیری ذهنی و عملی کنونی احتمال وقوع آنرا می‌سازد."
و لباس آینده:
"پوشیدنی‫‌ای (کم و بیش دارای خصوصیات مُدااُم) است که ممکن است در بازه زمانی 3-10 سال آتی و بر اساس مقتضیات جامعه‌ی مورد تصور در آینده به طور عمومی و گسترده، بر اساس شرایطی که احتمال وقوع آن با توجه به روندها و موقعیت فعلی وجود دارد، پوشیده شده و مورد استفاده قرار گیرد."

زمانبندی هفته مُد و تکنولوژی تهران 1400


 • تیرماه 1400انتشار فراخوان رویداد

  انتشار فراخوان جشنواره برای مشاهده فراخوان رویداد هفته مُد و تکنولوژی تهران و شرایط شرکت در این رویداد روی این لینک کلیک کنید: فراخوان جشنواره هفته مُد و تکنولوژی تهران
 • مرداد و شهریور 1400برگزاری نشست‌های توجیهی

  برگزاری کارگاه‌های توجیهی و نشست‫های تخصصی‬ برای مشاهده کارگاه ها و نشست های رویداد روی این لینک کلیک کنید: کارگاه ها و نشست ها
 • مرداد 1400مهلت نهایی ارسال طرح مرحله اول

  شما می توانید آثار خود را تا 31 مرداد 1400 برای ما ارسال کنید.
 • 3 و 4 شهریور 1400داوری مرحله اول

  داوری آثار مرحله اول و اعلام برگزیدگان مرحله اول بخش مسابقه.
 • 6 و 7 شهریور 1400کارگاه تخصصی

  کارگاه تخصصی ویژه برگزیدگان مرحله اول
 • 18 شهریور 1400تحویل نمونه دوخته شده

  نمونه های دوخته شده منتخبی مرحله اول تا مهلت 18 شهریور 1400 می بایست به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شود.
 • 23 شهریور تا 10 مهر 1400تولید محتوا و مصاحبه

  از آثار رسیده به جشنواره و همچنین تیم ها و متقاضیانی که آثار خود را تا قبل از 18 شهریور 1400 به دبیرخانه رسانده اند، تولید محتوا خواهد شد و همچنین مصاحبه ای رسانه ای با آنها انجام می شود.

نشست های پیش رو

برای ثبت نام رزرو کنید

 

حوزه‌هایی که هفته مُد و تکنولوژی تهران روی آنها متمرکز است زمینه‌هایی هستند که مدت زیادی از عمر آنها نمی‌گذرد، به همین دلیل جشنواره تعدادی نشست خودمانی با افرادی که مطالعاتی در زمینه های مشابه دارند برگزار می کند تا هم مخاطبین رویداد با موضوعات آشنا شوند و هم ادبیات مرتبط با این حوزه‌ها تولید شود. برای اطلاع از زمانبندی نشست‌ها علاوه بر ثبت‌نام در خبرنامه رویداد و پیگیری اطلاعیه‌ها می‌توانید از جداول زیر هم استفاده کنید:


آنچه آنرا لباس آینده می دانیم


وقتی صحبت از مفهوم "زمان" میشود همه میدانند چه میگوئیم اما بیان ماهیت آن چندان راحت نیست. تصور ما در خصوص آینده نیز کم و بیش چنین شرایطی دارد با این تفاوت که اگرچه بیان ماهیت آینده نیز چندان آسان نیست اما میتوان در مورد آن رویاپردازی کرد. آینده هنوز نیامده، اما میدانیم که فرا میرسد. آینده از دید جشنواره، داستانی از پیش نوشته یا سرنوشتی از قبل تعیین شده نیست؛ بلکه واقعیتی قابل ساختن است که در "اکنون" ریشه دارد. با این وجود، این؛ تصور امروزِ ما از آینده است که به اَعمال، رفتار و اقدامات ما برای ایجاد تغییر در آن، سمت و سو داده میشود و در نهایت سروشی برای ساختن‌اش خواهد شد. هفته مُد و تکنولوژی تهران، آینده را روشن‌تر، زیباتر و متکامل‌تر از اکنون می‌بیند و باور دارد بشر و جهان هستی به سمت نیکی در حرکت‌اند، اما سرعت ما برای تحقق و نیل به این نیکی، وابسته به مسیری است که انتخاب کرده و می‌پیمائیم. خصوصیات آینده از دید ما اینگونه است:

ü    انسان‌ها هیچ دسته‌بندی و برتری‌ای بر اساس قومیت، زن و مرد بودن، نژاد، گرایش‌ها و... ندارند و آزادند که نحوه زندگی‌شان را انتخاب کرده و در هر گروه اجتماعی‌ای که تمایل دارند عضو باشند

ü    زبان به تکامل رسیده، انسان‌ها همدیگر را می‌فهمند و زبانی کامل و جهانی خواهیم داشت

ü    با گذر از عصر مفاهیم بشر به عصر تجرید نمونه‌ها وارد خواهد شد(دستهبندیها از بین خواهند رفت و هر چیز یک ماهیت مستقلِ دارایِ نام خواهد بود)

ü    کشورها مرزی ندارند

ü    جامعه به شرایط شفافیت مطلق رسیده، همه چیز را همه به راحتی می‌دانند و میتوانند بدانند

ü    به جز خدمت به دیگران و حل مسائل دنیا چیزی برای حسادت کردن وجود ندارد

ü    افراد دروغ نمی‌گویند

ü    دانش به طور نامحدود در دسترس همه است

ü    همه می‌دانند که حد تعادل چیست

ü    غذا به اندازه در دسترس همه است و کسی بیش از نیاز خود مصرف نمی‌کند

ü    انسان‌ها در مصرف با هم رقابت نکرده و به طور خودجوش، به اندازه مصرف می‌کنند

ü    منابع نامحدود انرژی برای همه و در دسترس همه است

ü    بیماری‌ها درمان خواهند شد و سیستم بهداشتی از همه به طور برابر حمایت می‌کند

ü    مفهوم زمان و مکان تغییر کرده و کِش آمدن زمان، دلالت‌هایِ میل به جاودانگی بشر را تغییر خواهد داد

ü    اصلاح گذشته آرمان بشر خواهد شد

 

بر اساس آنچه بیان شد اگر تصورات ما در گذشته، امروز ما را ساخته است، همین موضوع در خصوص آینده لباس و سبک پوشش امروز نیز صادق است، پس میتوانیم با ایجاد تصویری از لباسِ آینده و آینده لباس، تا حدود زیادی جهتگیریهای آتی لباس و سبک پوشش را سودِهی کنیم.

تصور ما از "لباس آینده" لباسی است که خصوصیات "مُدااُم" داشته باشد. با اینحال این تصور ما سبب نمیشود تا به دیگر ایدههایِ نو توجهی نکنیم، به همین دلیل جشنواره آماده گفتگو بر اساس "مُدارا" برای بهبود این مفهوم بوده و پذیرای هر ایدهی بهتر است. اما برای آنکه محوری برای شروع وجود داشته باشد از نظر ما آینده:"شرایط متصوری است که هنوز نیامده و جهت‌گیری ذهنی و عملی کنونی احتمال وقوع آنرا می‌سازد." و لباس آینده: "پوشیدنیای (کم و بیش دارای خصوصیات مُدااُم) است که ممکن است در بازه زمانی 3-10 سال آتی و بر اساس مقتضیات جامعه‌ی مورد تصور در آینده به طور عمومی و گسترده، بر اساس شرایطی که احتمال وقوع آن با توجه به روندها و موقعیت فعلی وجود دارد، پوشیده شده و مورد استفاده قرار گیرد."

 

جشنواره بر اساس تصوری که از آینده دارد مفهومی را توسعه داده که فکر میکند در آیندهای که توصیف شد، گرهگشای انسانها خواهد شد. ما این مفهوم را "مُدااُم" (modauṃ یا modaoṃ یا مُدا-ُم) نامگذاری کردهایم. لباس مُدااُم شامل یکی یا همه خصوصیات زیر خواهد بود:

·       سادگی(ناپیچیده‌گی Incomplexity و Simplicity) ظاهر در کنار پیچیدگی و کارآیی‌های درونی، بنیان اصلی مُدااُم در همه‌ی ابعاد است. شیء مُدااُم ریشه در قواعد ساده دارد. این سادگی هم به معنی بی/کم پیرایه‌گی و هم به معنای کمترین پیچیدگی و سهولت در استفاده است. سادگی ظاهری(صورت و ظاهر(Form و Surface))، پیچیدگی درونی(باطن و معنی(Subject و Concept)).

·       بدون زمان و بدون مکان است(قابل استفاده در هر زمان و هر مکان Perpetual). می‌توان آنرا در هر موقعیتی استفاده کرد و با هر وضعیت محیطی تطبیق پیدا می‌کند.

·       با دوام است(هم ذهنی و هم فیزیکی Sustainable).

·       بدن را می‌پوشاند(Veil).

·       شیء مُدااُم به آسانی به طبیعت و محیط زیست باز می‌گردد و بازیافت می‌شود(Recyclable).

·       در مقتضیات و شرایط موجود، ویژگی خودبهینگی و سازگاری دارد.

·       خود شیء قابل تکامل(فرگشت‌پذیر) است به نحوی که بتوان در هر لحظه آنرا بنابر منطقی بهتر کرد(Evolvable).

·       دارای ویژگی خود همانندی است. یکایی ثابت دارد که قطعات آن با تکرار همان یکا قابل تولید باشند(Self-Similarity).

·       شیء مُدااُم باید از روی آگاهی مخاطب توسط وی انتخاب شود و نه با القای فکری مستقیم یا غیر مستقیم سازنده به هر طریقی. مصرف‌کننده باید در انتخاب آن استقلال داشته باشد. انتخاب و مصرف شیء مُدااُم توسط مخاطب با اختیار و استقلال فکری انجام می‌شود(Awareness).

·       تغییرات آن در اصل و هویت نیست بلکه در ماهیت است.(تغییرات درون ظرف تغییر رخ می‌دهد).

·       اگرچه در شیء مُدااُم پیچیدگی‌های فکری تعبیه می‌شود(Internal Complexity) اما استفاده از آن راحت است(Easy to Use).(پیچیدگی‌ها درون آن تعبیه می‌شود و سامانه‌ای تو در تو(Nested) است). به عبارتی بر اساس تکرار نظمی پیچیده به وجود می‌آید. با این توصیف شیء مُدااُم ناپیچیده‌گی(Incomplexity) دارد.

·       الویت در طراحی و تولید شیء مُدااُم اشکال نااقلیدسیِ(Non-Euclidean Geometry) بر گرفته از طبیعت هستند(Natural Base) به همین دلیل می توان آنرا نوعی طراحی براساس زیست الگو دانست(Bionic Design).

·       تجلی سوژه‌ی وحدت وجود(Represent of Unity of Being یا Unity of Existence) است.

شیء مُدااُم نبایدهایی نیز دارد:

·       شیء مُدااُم زمینه‌ساز و مسبب ازدیاد مصرف نمی‌شود.

·       شیء مُدااُم باعث یا زمینه‌ساز آسیب به طبیعت و محیط زیست نخواهد شد.

·       زودگذر و موقت نیست.

·       بازتولیدکننده‌ی مفاهیم غیر مُدااُم نیست.

·       شیء مُدااُم یکبار مصرف نیست.

 

تصور ما از "لباس آینده" لباسی است که خصوصیات "مُدااُم" داشته باشد. با اینحال این تصور ما سبب نمیشود تا به دیگر ایدههایِ نو توجهی نکنیم، به همین دلیل جشنواره آماده گفتگو بر اساس "مُدارا" برای بهبود این مفهوم بوده و پذیرای هر ایدهی بهتر است. اما برای آنکه محوری برای شروع وجود داشته باشد از نظر ما آینده:"شرایط متصوری است که هنوز نیامده و جهت‌گیری ذهنی و عملی کنونی احتمال وقوع آنرا می‌سازد." و لباس آینده: "پوشیدنیای (کم و بیش دارای خصوصیات مُدااُم) است که ممکن است در بازه زمانی 3-10 سال آتی و بر اساس مقتضیات جامعه‌ی مورد تصور در آینده به طور عمومی و گسترده، بر اساس شرایطی که احتمال وقوع آن با توجه به روندها و موقعیت فعلی وجود دارد، پوشیده شده و مورد استفاده قرار گیرد."

 

ü     بخش نمایش دستاوردها:

شامل دستاوردهای برندها، مزون‌ها، و دست‌اندرکاران صنعت مُد و صنایع وابسته در حوزه موضوعی جشنواره است که در قالب غرفه‌ها، پرزنتیشن، پرفورمنس و یا سایر روش‌های ارائه بر اساس فضا و امکانات در دسترس انجام خواهد شد. همچنین در بخش نمایش، در صورت تمایل طراحان مطرح کشور نمونه آثار ایشان بر اساس موضوع جشنواره با تأیید دبیر رویداد و دبیر بخش لباس آینده در بخشی ویژه نمایش داده خواهد شد.

ü     بخش مسابقه:

الف) بخش آزاد: افراد به طور آزاد بر اساس کانسپت مُدااُم(کانسپت اصلی جشنواره و مرکز نوآوری مُدارا) پورتفولیویی بر اساس نمونه‌ای ارسال می‌کنند که در سایت جشنواره قرار داده شده است(با حداقل پنج Look کامل). پورتفولیو علاوه بر اینکه باید بیانگر درک فرد از مفهوم مُدااُم بوده، باید نشان دهنده توانایی فرد برای رساندن یک ایده یا مفهوم به یک محصول نیز باشد. از بین افراد یا گروههای شرکت کننده 10-20 نفر انتخاب شده و در مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی مرتبط شرکت می‌کنند. سپس بر اساس آموزش‌ها و درک مشترکی که از کانسپت ایجاد شده، هر کدام یک look کامل آماده می‌کنند. این lookها در جشنواره نمایش داده خواهد شد و با رأی مشترک داوران، دست‌اندرکاران برگزیده صنعت و بازدیدکنندگان، سه نفر برگزیده علاوه بر جایزه نقدی و لوح تقدیر، اجازه ورود به دوره 2 ماهه مرکز نوآوری مُدرا را نیز خواهند یافت و در صورت موفقیت(انتخاب برای حضور در دوره 8 ماهه مرکز نوآوری مُدارا) علاوه برآنکه در سال آینده میهمان بخش ویژه خواهند شد یکسال پشتیبانی برای رساندن محصولات خود از ایده به تولید دریافت خواهند کرد.

ب) بخش ویژه: دو(تا 4) تیم که بر اساس فرآیندی انتخاب شده‌اند طی فرآیندی دو کلکسیون(هر تیم یک کلکسیون شامل حداقل 12 look کامل) آماده می‌کنند. این کلکسیون بر اساس موضوع جشنواره برای فصل بعد خواهد بود(مثلاً اگر جشنواره در پائیز یا زمستان باشد کلکسیون ارائه شده مربوط به فصل بهار/تابستان خواهد بود). فرآیند طراحی و تولید این کلکسیون به طور کامل در یک شوی تلویزیونی(اینترنتی) پوشش داده شده و تا قبل از جشنواره نمایش داده می‌شود. پس از جشنواره کلکسیون طراحی شده در محل کانسپت استور مرکز نوآوری مُدارا برای فروش عرضه خواهد شد. هزینه تولید این کلکسیون از طریق اسپانسرها تأمین خواهد شد.

در سال اول برگزاری، جشنواره بخش ویژه نخواهد داشت و تنها بخش مسابقه برگزار میشود و از سال دوم به بعد، انتخاب بر اساس روال مطرح شده در بخش قبل صورت می پذیرد.

ü     بخش جانبی

بخش جانبی شامل تعدادی سمینار و ورک‌شاپ براساس موضوع محوری جشنواره خواهد بود که هر سال با یک ایده استراتژیک جهت‌دهی می‌شود. به طور مثال جشنواره در سال اول و در بخش لباس آینده روی موضوع "پایداری ایرانی" لباس متمرکز شده و موضوع Sustainability تشریح شده و نمونه‌های موفق داخلی و خارجی معرفی می‌شوند. همچنین به طور ویژه موضوع هنر مولد(Generative Art) و ارتباط آن با با طراحی پارچه و لباس نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت.

 

1.    خلاقیت و نوآوری در ایده اصلی مطابق با موضوع جشنواره

2.    کیفیت و شیوه ارائه

3.    داشتن تیمی از افراد مرتبط برای پیاده‌سازی ایده

4.    قابلیت پیاده‌سازی ایده در مقیاس صنعتی

5.    امکان اجرای ایده در محیط واقعی

 

1.    انتخاب آثار در مرحله اول و پس از دریافت نمونه پورتفولیوی شرکت‌کنندگان توسط هیأت داوران بخش لباس آینده انجام خواهد شد.

2.    آثار انتخاب شده در مرحله قبل وارد بخش اجرای یک look کامل از کلکسیون شده و پس از آماده شدن نمونه و نمایش در جشنواره، به طور مشترک توسط شورای راهبردی، نمایندگان صنعت، سرمایه‌گذاران و بازدیدکنندگان به رأی گذاشته شده و 3 نفر اول که بالاترین رأی را دریافت کرده باشند بدون ذکر رتبه جوایز جشنواره را دریافت خواهند کرد.

در سال اول رویداد ممکن است تنها به ارائه و نمایش پورتفولیوی نفرات بسنده شود و برگزیدگان تنها بر اساس پورتفولیو انتخاب شوند.

 

تماس با ما

دبیرخانه دائمی


00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیهبه ما بپیوندید

 

جشنواره لباس آینده و فناوری در پوشیدنی‌ها(هفته مُد و تکنولوژی تهران) اولین و تنها جشنواره تخصصی کشور در حوزه تکنولوژی‮‌های پوشیدنی و ایده‮‌پردازی برای سبک استفاده، تولید و مصرف انواع پوشاک و پوشیدنی‮‌ها با رویکردی آینده‫‌نگرانه است. اگر دوست دارید در جریان آخرین مطالب و اقدامات ما باشید می‌توانید همین الان به طور رایگان در خبرنامه ما ثبت نام کنید، کافی است ایمیل خود را وارد کنید:


 

خبرنامه