13 اردیبهشت، 1400

خلاقیت نوآورانه و حل مشکلات مدرن

برای اشاره به  خلاقیت، از تعبیرِ ارزش (Value) نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، می‌گویند خلاقیت، کاری تازه یا نوآورانه است که ارزش (به معنای اقتصادی آن) نیز ایجاد کند.شاید به همین دلیل است که امروزه به خلاقیت توجه ویژه ای می شود.
13 اردیبهشت، 1400

راهکارهایی برای اینکه خلاق تر باشیم !

خلاقیت،  یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت ها و توانایی های انسان و یکی از  عوامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی نقش مهمی را ایفا می‌کند. همهٔ علوم، تولیدات، فناوری‌ها، صنایع، ابداعات، اختراعات، هنرها، ادبیات، موسیقی، معماری و به‌طور کلی اساس انواع تمدن‌ها از ابتدا تاکنون و کلیهٔ دستاوردهای بشری، جلوه‌های گوناگونِ خلاقیت و نوآوری است.
12 اردیبهشت، 1400

شخص خلاق کیست؟

خلاقیت جهانی از رموز است. چون هر بار ایده ای جدید به وجود می آید. خلاقیت منشا مشخصی در ذهن ندارد که هر بار نیاز شد به سراغ آن برویم و از آن استفاده کنیم.
11 اردیبهشت، 1400

خلاقیت سلاحی برای متفاوت بودن

نوآوری نه تنها در سطح بنگاه، بلکه به شکلی فزاینده به عنوان رشد اقتصاد ملی اهمیت یافته است. بامول در کتاب اخیر خود گفته است: “تقریبا هر رشد اقتصادی که بعد از قرن هجدهم رخ داده به گونه ای در نوآوری ریشه دارد” نوآوری در حال تبدیل به یک مولفه کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی است.
11 اردیبهشت، 1400

خلاقیت در دنیای امروزه تا چه حد مهم است؟

سازمان ها برای بقا و رشد خود راهی جز منطبق کردن خود با تغییرات محیط پیرامون خود ندارند. موفقیت سازمان ها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. مزیت رقابتی می تواند ناشی از اندازه، مالکیت دارایی ها و مانند آنها نیز باشد.
11 اردیبهشت، 1400

و ویژگی های افراد خلاق

جریانی از علم و دانش و تجربیات میان آنها جاری شود که همین امر زمینه‌ساز نوآوری و خلاقیت خواهد بود.
Translate »