خلاقیت نوآورانه و حل مشکلات مدرن

خلاقیت نوآورانه و حل مشکلات مدرن

برای اشاره به  خلاقیت، از تعبیرِ ارزش (Value) نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، می‌گویند خلاقیت، کاری تازه یا نوآورانه است که ارزش (به معنای اقتصادی آن) نیز ایجاد کند.شاید به همین دلیل است که امروزه به خلاقیت توجه ویژه ای می شود.

در تعریف اینکه خلاقیت چیست میتوان گفت خلاقیت به عنوان تمایل برای خلق یا تشخیص ایده ها، جایگزین ها، و یا احتمالاتی که می توانند در حل مشکلات مفید باشند، برقراری ارتباط با دیگران، و سرگرم کردن خودمان و دیگران تعریف می شود در تعریف اینکه خلاقیت چیست میتوان گفت خلاقیت به عنوان تمایل برای خلق یا تشخیص ایده ها، جایگزین ها، و یا احتمالاتی که می توانند در حل مشکلات مفید باشند، برقراری ارتباط با دیگران، و سرگرم کردن خودمان و دیگران تعریف می شود. تعریف خلاقیت چیست ؟ خلاقیت، هر عمل، ایده، یا محصولی است که یک حوزه موجود را تغییر می دهد، یا یک حوزه موجود را به حوزه ای جدید تبدیل می کند… چیزی که اهمیت دارد این است که آیا نوآوری جدید شخص برای وارد شدن به این حوزه پذیرفته شده است یا خیر. خلاقیت توانایی فراتر رفتن از شیوه های سنتی تفکر و عمل کردن، و توسعه ایده ها، شیوه ها، یا اشیا جدید و اصیل است بیایید بیشتر به این مسئله که خلاقیت چیست بپردازیم: یک توانایی است خلاقیت توانایی یک کیلومتر دویدن، یا انجام محاسبات، یا خواندن غزلی از حافظ و یا شاعری دیگر است. خیلی ساده میتوان تعریف خلاقیت را اینگونه بیان کرد. بنابراین خلاقیت مهارتی است که تخصص یک فرد است. برای برخی افراد، ممکن است طبیعی به نظر برسد، اما چیزی است که هر کسی در صورت تخصیص زمان و تلاش می تواند آن را بهبود ببخشد. از روش های سنتی تفکر یا عمل فراتر می رود فراتر رفتن به معنی بالا رفتن و پیشی گرفتن شماست. شناخت محدودیت هایی که وجود دارد و تلاش برای بهبود آن ها. چیزهای جدید و اصیل را گسترش می دهد فکر می کنم در معنی اینکه خلاقیت چیست باید گفت، واژه کلیدی در این جا گسترش بخشیدن است. خلاقیت فراتر از تصور است: در حال گسترش است. اگر ایده است، فراتر بروید و برای اثبات آن تحقیق کنید. اگر فرایندی جدید است آن را امتحان کنید تا ببینید که آیا کار می کند یا نه. اگر یک شی است، آن را بسازید. نوآوری چیست؟ نوآوری، پیاده سازی یک محصول، خدمت یا فرایند بسیار بهبود یافته است که برای کسب و کار، دولت، یا جامعه ارزش ایجاد می کند. برخی افراد می گویند که خلاقیت هیچ ارتباطی با نوآوری ندارد – و این که نوآوری یک خود مهارت است، به این معنا که خلاقیت این گونه نیست. من مخالف هستم. خلاقیت هم یک خودمهاری و بخش حیاتی معادله نوآوری است. نوآوری بدون خلاقیت وجود ندارد. معیار کلیدی هم در خلاقیت و هم در نوآوری، ایجاد ارزش است نکته شگفت انگیز این است که چگونه با انجام تکنیک های مناسب، انجام کارهای بسیار نوآورانه و تخیلی برای افرادی که فکر می کنند هیچ خلاقیتی ندارند، آسان است. یک محیط ایده آل برای آموزش خلاقیت شامل ورزش ها و تکنیک هایی است که حامی، سرزنده، غافلگیرکننده و بر فرایند بیش از محصول ارزش گذار است.

 

این موارد را هم بخوانید:
Translate »