سایبورگ‌ها جانشین انسان‌ها

در کتابی با عنوان Novacene یا «عصر جدید»، به این نکته اشاره شده که برتری انسان به عنوان اشرف مخلوقات به سرعت رو به زوال است. کسانی که آینده را درک خواهند کرد، انسان‌های امروزی نیستند بلکه موجوداتی به نام سایبورگ هستند که به دست انسان طراحی و خلق می‌شوند. Lovelock، نویسنده این کتاب بر این باور است که جایگزینی انسان با سایبورگ‌ها الزاما پدیده‌ای خشونت‌بار نیست، بلکه بیشتر پدیده‌ای تکاملی به شمار می‌رود.این موجودات اورگانیک برخلاف تغییرات زیست‌شناختی گذشته در مسیر فناوری قرار دارند و به نوعی، پادشاهان زندگی هستند. آنها مانند ما انسان‌ها که در برابر حیوانات و گیاهان می‌ایستیم، احساس قدرت می‌کنند. این روند از طریق سیستم‌های هوش مصنوعی پیچیده‌ای مانند آنچه گوگل از آن استفاده می‌کند، دنبال می‌شود. در سیستم Alpha Go گوگل، نرم‌افزار یادگیری ماشینی تعبیه شده که چگونگی بازی تخته GO را به خودش یاد می‌دهد.

AlphaGo از دل نرم‌افزاری موسوم به AlphaZero برمی‌آید که با کمک‌ کمپانی DeepMind تولید شده است. ابداع سیستم‌های هوشمندی مانند AlphaZero که قادر به بهبود کیفیت خود هستند، پیش‌بینی عصر جدید را تأیید می‌کند. گام حیاتی برای شروع این عصر، نیاز استفاده از کامپیوترها برای طراحی و ساخت سایبورگ‌هاست.این احتمال وجود دارد که شکل تازه‌ای از زندگی هوشمند از یک پیش‌ساز هوش مصنوعی ساخته شده به دست انسان ایجاد شود. در صورتی که سیاره زمین به کلی نابود شود، سایبورگ‌ها می‌توانند تصمیم به تغییر سیاره بگیرند تا نیازهای خود را از طریق مهندسی ژئو مهندسی برآورده کنند. چنین دنیایی که در اختیار سایبورگ‌هاست، به اکسیژن و آب نیازی نیست و دیگر جای مناسبی برای انسان ها نخواهد بود.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »