منبع تغذیه سایبورگ های نسل آینده

متخصصان با استفاده از فرآیند شیمیایی خاصی، باتری های زیستی جدیدی ساخته اند؛ فرآیند شیمیایی که ماهی ها برای گیج کردن شکار و مقابله در برابر شکارچی از آن استفاده می کنند. این امر می تواند منجر به توسعه منابع انرژی انعطاف پذیر، زیست تخریب پذیر و قابل حمل شود که کاربردهای زیادی، از سایبورگ ها گرفته تا گجت های قابل حمل دارد.

این اکتشاف به وسیله گروهی از دانشمندان بین المللی صورت گرفته است. مارماهی برقی می تواند جریان الکتریکی 100 واتی از خود تولید کند و این کار را بدون نیاز به باتری می کند. درعوض مارماهی متکی بر هزاران سلول تخصصی به نام « الکتروسیت» است که توانایی ذخیره سازی بالایی دارد و می تواند جریان الکتریکی بزرگی را تخلیه کند.

متخصصان یک سیستم لوله ای مبتنی بر هیدروژل ساخته اند که برخی از ویژگی های الکتروسیت را تقلید می کند. سپس یک ساختار تاشوی اوریگامی مانند طراحی کردند تا میزان تخلیه جریان الکتریسته را کنترل کند. در نتیجه منبع انرژی ساخته شد که ولتاژی مانند مارماهی برقی تولید می کند و اگر داخل بدن شخصی قرار بگیرد، ازطریق سیستم ایمنی پس زده نمی شود.

زیست تخریب پذیری این باتری ها باعث می شود که گزینه مناسبی برای سایبورگ ها، ترکیبی از بافت زنده و بخش های مکانیکی باشند.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »