بررسی سيستماتيک بر فناوري پوشيدني و کاربردآن در سلامت

فناوري هاي پوشيدني عموما به منظور پايش پارامتر هاي فيزيولوژيکي و علائم حياتي مانند ضربان قلب، ريتم تنفسي، فشار خون، گلوکز بدن و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند. با رشد ابتلا به بيماري هاي مختلف نظير حمله هاي قلبي، سرطان، اختلالات عصبي و ديابت نياز به پايش مستمر و طولاني مدت براي بيماران بيشتر احساس مي شود. بدين ترتيب، به منظور پايش مداوم و پردازش آني اطلاعات متعلق به بيماران مذبور مي توان از فناوري هاي پوشيدني در حوزه سلامت بهره برد.

روش:

بدين منظور پايگاه هاي اطلاعاتي SID، Magiran، PubMed، Science Direct، IEEE، Springer با استفاده از کليدواژه «Usage of wearable sensors and technologies in health »در پايگاه هاي اطلاعاتي انگليسي و از ترکيب «حس گرها و فناوري هاي پوشيدني» در پايگاه هاي اطلاعاتي فارسي، مورد جستجو قرار گرفتند. همه مقالاتي که به نوعي به بررسي کاربردها و ويژگي هاي فناوري هاي پوشيدني در سلامت اشاره داشتند، انتخاب شدند. مقالات تکراري و همچنين مقالاتي که متن کامل آن ها در دسترس نبود، از مطالعه خارج شدند

نتايج:

نتيجه جستجو در پايگاه هاي مذکور 100 مقاله بود. با حذف مقالات تکراري و غير مرتبط فقط 30 مقاله مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه پس از بررسي مقالات، کاربردهاي عمومي و پزشکي فناوري هاي پوشيدني، پارامترهاي فيزيولوژيکي قابل پايش، همچنين بيماري هاي قابل کنترل به وسيله فناوري هاي پوشيدني به طور کامل تشريح شده است.

نتيجه گيري:

شناخت هر چه بهتر کاربرد فناوري هاي پوشيدني در حوزه سلامت تاثير انکارناپذيري بر روي پيشرفت آن ها خواهد داشت. به کارگيري سيستم هاي مذکور در بهبود سطح سلامت افراد نقش مهمي را ايفا مي کنند.

خواندن این موارد پیشنهاد می شود:
Translate »