25 فروردین، 1400

اسکیل آپ و استارت آپ چه تفاوت هایی دارند ؟

استارت آپ و اسکیل آپ تفاوت هایی دارند که به آنها میپردازیم. اسکیل‌آپ بدان معنی است که درآمد و هزینه شرکت با سرعت بسیار مشابه رشد می کند ولی استارت‌آپ به شرکتی نوپا گفته می‌شود...
Translate »