26 اسفند، 1399

پتانسیل هنر دیجیتال در کارآفرینی

هنرهای دیجیتال به ذات توانایی بسیاری در اشتغال زایی داشته و دارند. این سبک نوظهور از هنر مدرن به دلیل نیاز مبرم به تکنولوژی ، پشتیبانی تکنیکی ، آموزش مستمر و ... عرصه گسترده ای برای کارآفرینان کشور فراهم میسازد.
22 اسفند، 1399

هنر دیجیتال چیست؟

هنر دیجیتال واژه ای ایست که قطعا بارها آن را شنیده اید و به احتمال زیاد نمونه های بسیاری از آن را در صنعت سینما ، بازی های رایانه ای و ... دیده اید. اما اگر به دنبال تعریفی دقیق از آن هستید با ما همراه باشید.
20 اسفند، 1399

تاثیر فناوری بر مولفه های هنر دیجیتال

خبر آنلاین مطلبی را منتشر کرده است که در آن به بررسی استفاده از تکنولوژی در هنر دیجیتال پرداخته است. در ادامه مطلب نظرات کارشناسان هنر دیجیتال مقیم‌نژاد و کامرانی  در این باره را میخوانیم
Translate »