24 اسفند، 1399

نشست شورای مشورتی جشنواره سراسری هنر دیجیتال

جشنواره های دیجیتال یکی از مهم ترین رویدادهای عرصه هنر مدرن در ایران هستند و هر ساله تعدادی از آنها در کشور برگزار میشود.
24 اسفند، 1399

نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

نخستین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال در خرداد ماه 98 برگزار شد و شرکت کنندگان بسیاری در آن حضور یافتند.
21 اسفند، 1399

هر آنچه در هشتمین دوره تادااکس گذشت

جشنواره سالانه تادااکس ، نمایشگاهی است راجع به هنر دیجیتال که در گالری محسن و با حضور تعداد کثیری شرکت کننده داخلی و خارجی برگزار میشود.
21 اسفند، 1399

کتاب هنر در عصر دیجیتال

مقاله ای را مرور میکنیم که به اظهارات مهدی مقدمی نژاد مترجم و فعال حوزه هنر دیجیتال میپردازد. به گفته مهدی مقدمی نژاد هنر دیجیتال در دنیا جوان و در ایران جوان‌تر است.
20 اسفند، 1399

ششمین نمایشگاه سالانه «هنر دیجیتال تهران – ۲۰۱۶»

هنرهای دیجیتال یکی از جدیدترین شاخه های هنر مدرن است. یکی از رویدادهای مهم این سبک از هنر در کشورمان نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال است.
Translate »