21 دی، 1399

راحت شدن جهت یابی برای نابینایان با ابزار پوشیدنی هوشمند

این سیستم برای جهت‌یابی ایمن و ادراک جامع چشم انداز در زمان حقیقی، طراحی شده است.» این دستگاه با استفاده از دوربین RGBD از محیط اطراف […]
Translate »