27 بهمن، 1399

ساخت نخستین ربات از نوع سایبورگ

این کار با استفاده از یک پوشش روباتی که قادر به خواندن ذهن است اتفاق می افتد. اگر دیگران این پوشش محافظ بیرونی را بپوشند و به توانایی های مافوق بشری دست یابند چه اتفاقی می افتد؟ شرکت ژاپنی CYBERDYNE چنین پوششی را برای استفاده انسان تولید کرده است. این اندام کمکی ترکیبی (HAL) می تواند تصمیم پوشنده لباس برای انجام حرکت را با خواندن علایم دریافتی از مغز شناسایی و باز تولید نماید.
25 بهمن، 1399

ربات سایبورگ با عضله حلزون دریایی

محققان دانشگاه کیس‌وسترن رزرو با استفاده از عضله حلزون دریایی در یک بدنه پلیمری چاپی سه‌بعدی توانسته‌اند یک ربات کوچک به طول پنج سانتیمتر تولید کنند که از کاربردهای زیادی برخوردار خواهد بود.
Translate »